Àrea de Qualitat / Agència de Turisme de les Illes Balears

Qualitat ATB

L'Àrea de Qualitat de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) és un servei tècnic que proporciona assessorament i suport integral en matèria de qualitat als Ajuntaments i a les empreses turístiques de les Illes Balears, tot això basat en la formació, aprenentatge constant i millora contínua.

Objectius

La missió de l' Àrea de Qualitat de l'ATB és convertir-se en el motor i difusor de la qualitat en les Illes Balears, per ser el referent en aquesta matèria tant per a empreses privades com per al sector públic, sempre en col•laboració amb la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, dins del marc d'actuació de la Llei 8/2012 de Turisme i del Pla Integral de Turisme de les Illes Balears (PITIB 2012-2015).
Per aquest motiu, s'han establert els següents objectius:

Antecedents

L'Àrea de Qualitat de l'ATB, ve desenvolupant les seves funcions des de l'any 2003, la denominació inicial de l'àrea va ser, Institut de Qualitat Turística, on desenvolupava accions de suport a empreses que volien implantar un sistema de Gestió de Qualitat com és la ISO 9001 o bé la Q-ICTE. A partir de l'any 2004 augmenta substancialment la plantilla de l' Institut amb l'objectiu de crear la Q de qualitat IQT a Mallorca, Menorca, Eivissa. Aquest pla de qualitat va ser el primer intent de la Conselleria de Turisme per donar suport a les empreses turístiques que per la seva grandària, pressupost etc... no podien optar a una ISO o Q-ICTE, i així complir amb la Llei General Turística de 1999, a través d'aquesta iniciativa es va donar suport a més de 900 Empreses Turístiques de Balears.

En el 2012 l'Àrea de Qualitat queda formada per quatre tècnics, així i tot, el repte de l'Àrea de Qualitat és important, assumible amb una perfecta planificació. A l'any 2015 ja sota la Conselleria de Innovació, Recerca i Turisme l'Àrea de Qualitat de ATB s'incorpora un nou tècnic per donar sortida als informes de Zona Madura de Calvià.

Vols realitzar qualque consulta?

Nom

Cognoms

Email

Consulta

Localització i dades de contacte

 • Adreça

  Rita Levi S/N (Parc Bit)

 • Població

  Palma de Mallorca

 • CP

  07121

 • Telèfon

  +34 971 17 77 91

 • Email

  calidad@atb.caib.es

 • Facebook

  Facebook

Campo obligatorio